ساعت کاری به صورت شبانه روزی
ساعت کاری به صورت شبانه روزی

موسسه پرستاری کیان بهترین خدمات پرستاری
در منزل با پرستاران بیمارستان
سامانه آنلاین تماس با ما

موسسه خدمات پرستاری کیان

ثبت درخواست خدمات

سامانه آنلاین

جهت درخواست خدمات ما می توانید از طریق سامانه آنلاین اقدام کنید

خدمات پرستاری در منزل

موارد اضطراری

با ما در تماس باشید

پرستار آنلاین

موسسه پرستاری کیان با مجوز رسمی از وزارت بهداشت و درمان با چشم انداز جذب رضایت حداکثری(کیفیت بالا و هزینه)وبا هدف ارائه خدمات درمانی ومراقبتی دراسرع وقت وهمچنین تهیه و تدارک کلیه تجهیزات پزشکی ووسایل بیمارستانی ومصرفی مورد نیاز بیمار درمنزل وبیمارستان ونیز با بهرمندی از آمبولانس های کددارومعمولی به همراه ارائه تمام خدمات پرستاری،فیزیوتراپی،پزشکی،مراقبتی و…درمنزل افتخاراین را دارد که پس ازبرنامه ریزی وگذراندن دوره های مختلف به لطف ویاری پروردگاربا جذب متخصص ترین،متعدترین ودلسوزترین پرسنل کادردرمانی،مراقبتی وتوانبخشی به همراه کارشناسان برجسته جهت سازماندهی،انتخاب وراهنمایی وارائه اطلاعات پزشکی به خانواده ها در مناطق وبیمارستانهاومراکزخصوصی،دولتی شخصی در تهران افتخار خدمت داریم.امیدواریم همکاری وخدمات ما بیشتر وبیشتر مربوط به آموزش وارائه خدمات پیشگیرانه صورت گیرد .

خدمات ما

خدمات موسسه پرستاری کیان

آیا به کمک ضروری نیاز دارید؟

با ما در تماس باشید:

پرستاری در منزل